Lựa Chọn Hình Thức Thanh Toán Phù Hợp Với Bạn

590.000đ

Thanh Toán Qua Momo

_ Số tài khoản: 0944989496

_ Chủ tài khoản: Nguyễn Đăng Trung Hải

_ Nội dung chuyển khoản: Email đăng ký khoá học + Số Điện Thoại + HM (mã khóa học của Habit Mastery)

Ví dụ: nguyendangtrunghaigmailcom 09xxxxxx HM

Chuyển Khoản Ngân Hàng

_ Nội dung chuyển khoản: Email đăng ký khoá học + Số Điện Thoại + HM (mã khóa học của Habit Mastery)

Ví dụ: nguyendangtrunghaigmailcom 09xxxxxx HM

Thanh Toán Bằng QR Code

_ Nội dung chuyển khoản: Email đăng ký khoá học + Số Điện Thoại + HM (mã khóa học của Habit Mastery)

Ví dụ: nguyendangtrunghaigmailcom 09xxxxxx HM

Bạn Gặp Khó Khăn Khi Thanh Toán?

Nếu bạn gặp vấn đề khi thanh toán, hãy gửi email để tôi giúp bạn.