Lựa Chọn Hình Thức Thanh Toán Phù Hợp Với Bạn

2.000.000đ chỉ còn 990.000đ

Thanh Toán Qua Momo

_ Số tài khoản: 0944989496

_ Chủ tài khoản: Nguyễn Đăng Trung Hải

_ Nội dung chuyển khoản: Email đăng ký khoá học + Số Điện Thoại + RM (mã khóa học của Right Man)

Ví dụ: nguyendangtrunghai gmailcom 09xxxxxxxx RM

Chuyển Khoản Ngân Hàng

_ Nội dung chuyển khoản: Email đăng ký khoá học + Số Điện Thoại + RM (mã khóa học của Right Man)

Ví dụ: nguyendangtrunghai gmailcom 09xxxxxxxx RM

Thanh Toán Bằng QR Code

_ Nội dung chuyển khoản: Email đăng ký khoá học + Số Điện Thoại + RM (mã khóa học của Right Man)

Ví dụ: nguyendangtrunghai gmailcom 09xxxxxxxx RM

Bạn Gặp Khó Khăn Trong Vấn Đề Thanh Toán?

Nếu bạn có thắc mắc, hãy gửi tin nhắn cho tôi.