Lựa Chọn Hình Thức Thanh Toán Phù Hợp Với Bạn

2.000.000đ chỉ còn 1.600.000đ

Thanh Toán Qua Momo

_ Số tài khoản: 0944989496

_ Chủ tài khoản: Nguyễn Đăng Trung Hải

_ Nội dung chuyển khoản: Email đăng ký khoá học + Số Điện Thoại + TUANMG

Chuyển Khoản Ngân Hàng

_ Nội dung chuyển khoản: Email đăng ký khoá học + Số Điện Thoại + TUANMG

Thanh Toán Bằng QR Code

_ Nội dung chuyển khoản: Email đăng ký khoá học + Số Điện Thoại + TUANMG

Thanh Toán Bằng Paypal/Credit Card

Bạn Gặp Vấn Đề Khi Thanh Toán?

Nếu bạn gặp vấn đề khi thanh toán, hãy gửi email để tôi giải đáp giúp bạn.