Lựa Chọn Hình Thức Thanh Toán Phù Hợp Với Bạn

850.000đ chỉ còn 490.000đ

Thanh Toán Qua Momo

_ Số tài khoản: 0944989496

_ Chủ tài khoản: Nguyễn Đăng Trung Hải

_ Nội dung chuyển khoản: Email đăng ký khoá học + Số Điện Thoại + TTA40 (mã khóa học của Talk To Anybody)

Ví dụ: nguyendangtrunghai gmailcom 0912345678 TTA

Chuyển Khoản Ngân Hàng

_ Nội dung chuyển khoản: Email đăng ký khoá học + Số Điện Thoại + TTA40 (mã khóa học của Talk To Anybody)

Ví dụ: nguyendangtrunghai gmailcom 0912345678 TTA

Thanh Toán Bằng QR Code

_ Nội dung chuyển khoản: Email đăng ký khoá học + Số Điện Thoại + TTA40 (mã khóa học của Talk To Anybody)

Ví dụ: nguyendangtrunghai gmailcom 0912345678 TTA

Bạn Gặp Khó Khăn Khi Thanh Toán?

Nếu bạn có thắc mắc, hãy gửi tin nhắn để tôi giải đáp giúp bạn.