• Em sợ bị người khác cho là nhạt nhẽo, sau khóa học này em muốn biết được cách để nói chuyện thú vị hơn.