• Em ghét phải nghe anh nói những điều này bởi vì nó thật sự đúng với em. Lãnh đạm em nên làm gì để vượt qua cái mác lạnh lùng này đây.