5 Comments

  1. Anh Hải ơi! Trong khoá học Habit Mastery, anh có nói rằng cần thay đổi môi trường để thay đổi một thói quen, rất khó để phát triển trong môi trường hoàn toàn đối nghịch với mong muốn của mình. Em đã nghe theo anh, cố gắng học tập để được vào lớp chọn để thay đổi môi trường. Giờ đây, em đã được xét vào lớp chọn. Nhưng bây giờ vào lớp chọn em lại thấy hơi sợ sợ anh ạ! Tại bây giờ vào lớp mới em có cảm giác như bắt đầu lại: từ bạn bè, phong cách dạy của từng thầy cô, áp lực để theo kịp các bạn trong lớp,…Vả lại em đang quen cái cảm giác lúc nào cũng đứng đầu ở lớp thường, giờ mà lên lớp chọn, ngộ nhỡ em mà đứng “đầu từ cuối lên” thì em sợ lắm! Giờ em nửa muốn chuyển, nửa không muốn chuyển anh ạ! Tại ở lớp thường, em đứng đầu mãi cũng chán, bạn bè thì toàn đứa hư hỏng thuốc lá, thuốc lào, chửi bậy tục tĩu nhưng được cái thầy cô ở lớp thường rất quý em, coi em như đứa con “cưng”. Giờ em không biết có nên chuyển hay không anh ạ! Anh cho em xin lời khuyên với. Em cảm ơn anh.

  2. Em ghét phải nghe anh nói những điều này bởi vì nó thật sự đúng với em. Lãnh đạm em nên làm gì để vượt qua cái mác lạnh lùng này đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *